top of page

ביטוח דירה

ביטוח דירה יכול לכלול כיסויים ביטוחים רבים וזאת על פי דרישת המבוטח

רצוי לכלול בביטוחי הדירה את כל הכיסויים הבאים ויש להבחין בין ביטוח התכולה לביטוח המבנה שכן הם אינם כלולים באופן גורף אלא על פי דרישה,ב

עלות הביטוח נקבעת על פי סכומי הביטוח שנתבקשו ע"י המבוטח בהתאם לכיסויים השונים שנרכשו בהבחנה אם מדובר בבית פרטי / משותף קומת קרקע/ קומת בינים ונסיון תביעות.

ביטוח מבנה

 ביטוח המבנה כולל ביטוח למבנה בלבד (קירות וצמודי מבנה )מ

לסיכוני אש והכיסויים שנרכשו ואינו כולל כיסוי לתכולה.

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה כולל ביטוח לתכולה בלבד (ציוד, ריהוט, ביגוד, תכשיטים) וכדו...

רצוי לצרף לביטוחי המבנה והתכולה כיסוי לנזקי טבע, רעידת אדמה, צד שלישי,

נזקי צנרת ונוזלים, כל הסיכונים לתכשיטים ועוד...

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח המשכנתא הנו חלק בלתי נפרד מהלוואת המשכנתא, שכן הוא נועד להבטיח לבנק החזר של כספי ההלוואה במקרה של אסון. הביטוח מורכב מביטוח מבנה המיועד למקרים של פגיעה בנכס, וביטוח חיים, המבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מוות. בעבר, נהוג היה לבצע את ביטוח המשכנתא דרך הבנק שממנו ניתנה ההלוואה. כיום עולם זה נפתח לתחרות

לרווחת הצרכן וניתן לעשות את הביטוח גם באמצעות חברת ביטוח.

בקליפת אגוז ביטוחי המבנה שנערכים דרך הבנק אינם מכסים שני סעיפים חשובים וקריטיים עבורכם- ביטוח צד ג' וביטוח תכולה.

קבל הצעת מחיר

Thanks! Message sent.

Modern Apartment Block
bottom of page