top of page
סיפור מהחיים

שלר איתן

?יש לי ביטוח לזה

לצערנו, למחרת, רעייתו של רוני פנתה אלינו בחשש ודיווחה שלאור תוצאות הצנתור רוני נדרש לעבור ללא דיחוי ניתוח מעקפים

המתנה של חמישה חודשים לניתוח

לאחר 4 חודשים בלבד, משה לקה במחלה קשה וקיבל פיצוי חד פעמי של 200,000 ש"ח משה קיבל ומקבל עד היום פיצוי בגין אובדן כשר עבודה נכבד והמבטחת מפקידה מידי חודש בחודשו על חשבונה

"...לא מאמין בביטוח

הוא סיפר לי כי נקבע לו ניתוח פרוסטטה לעוד חמישה חודשים, נוסף על כן סיפר כי שמע על ניתוח קל יותר באמצעות לייזר אבל העלות שלו יקרה מאד

bottom of page