top of page

.

.

שירותים פיננסים

ענף הפיננסים מצוי בתנופה עצומה, מדובר בצורות חסכון שונות בקופות חסכון לטווח הקצר, הארוך והבינוני.

כיום כאשר הבנקים אינם מבטיחים תשואה/ ריבית ומרבית הכספים מצויים בעו"ש ללא כל תשואה, תוכניות החסכון מהוות פתרון מצוין, התכניות המוצעות כיום ע"י חברות הביטוח ובתי ההשקעות אינן מבטיחות תשואה אולם משתפות את החוסכים בהישגי ההשקעות שלהם. ל"מזלנו" יש תחרות רבה ושקופה - ניתן כיום להשוות בין החברות והתוכניות השונות ועל ידי כך חברות הביטוח ובתי ההשקעות  נדרשות  להתמקצע ולהעניק לחוסכים תשואות נאות שאם לא כך יעזבו החוסכים את החברה/לטובת חברות טובות יותר.

חשוב לדעת שכשם שהחברות מעניקות תשואות יפות הם גם  יכולות להפסיד ולפגוע בקרנות של החוסכים והכל עפ"י הישגי אותה החברה.

במסגרת חסכונות אלו ניתן לחסוך בקופת גמל המשלמת/לא משלמות לקצבה ולנצל הטבות מס שונות כגון תיקון 190 קופת גמל להשקעה ועוד... כמו כן ישנם תוכניות חסכון פרט שאינן קופת גמל כמשמועתן בחוק ומאפשרות משיכת כספים בכל עת (חייבות במס על הרווחים לכל תוכניות) בד"כ יש מספר רב של מסלולי השקעה היכולות להתאים לאופי החוסך- ממסלול עם סיכון נמוך ועד למסלול מנייתי עם סיכון גבוה. יש להדגיש שבכל המסלולים יש סיכונים.

.

קבל הצעת מחיר

Thanks! Message sent.

Discussing the Numbers
bottom of page