top of page

 מספרי חירום במקרה של בעיות המתעוררות

שירותי דרך וגרירה

*שגריר- 8888

*דרכים- 2008

*פמי- 6560

*אילון- 6677

*סטארט- 5676

ממסי- 03-5641111

*אוטו מוטור- 2113

03-5105070- זברה

*מאסטר שיר- 6448

כיסוי שבר שמשות

אוטוגלס בע"מ- 1-800-404-505

אילן זגגות רכב בע"מ- 03-5534444

פמי פרמיום- 03-9535611 או *6560

טיפול בנזקי מים לדירה

*ש.ח.ר אסיסטנט בע"מ- 5420

אמינות אקספרס שירותים בע"מ- 1700-707-171

*פמי פרמיום בע"מ-6560

*ש.כ.ל. מבית שגריר- 8888

מילגם שירותים לעיר- 03-7295300

מוקדי תביעות בריאות

מגדל- 03-9535659

הראל- 1-800-445000 או 03-7547010

מנורה- 1-800-605151

*הפניקס- 3455

איילון- 03-7569656

אישה מדברת בטלפון

שירות תיקון למוצרי חשמל

*אמינות אקספרס- 5420

*פמי פרמיום- 6560

*פל מעבדות- 6668

*סטארט- 5676

מוקדי תביעות אלמנטרי

 איילון- 6679* או 072-228678

הפניקס- 5070* או 03733222, 3455* (מידע כללי)

 mokeds2@ildisiur.co.il הכשרה- 3453*  או

-שומרה

תביעות כללי- 03-9258020

תביעות מקיף- 03-9258027

תביעות צד ג- 03-9258010

הראל- 03-9294000

מגדל- 03-9276630

שלר ביטוחים

bottom of page