top of page

ביטוחי בריאות

ביטוחי הבריאות כוללים ביטוחים רבים וחשובים ומסוגים רבים ושונים, מטרת הביטוח היא לקבל כיסוי ביטוחי לסיכונים שונים כגון ניתוחים /השתלות / תרופות שאינן בסל הבריאות טכנולוגיות מחליפות ניתוח פיצוי כספי בעת מחלה קשה ועוד..

המבוטח יכול לבחור מהסדר הרופאים של חברת הביטוח, מנתח מקצועי מהשורה הראשונה, בית חולים מוביל בתחום, כיסוי לניתוח  ו/או טכנולוגית מחליפת ניתוח ללא צורך בניתוח פולשני

ישנם בענף סוגים רבים של ביטוחי בריאות ישנים וחדשים. כיום ישנה פוליסת בריאות אחידה שהבסיס שלה זהה לכל חברות הביטוח וההבדלים בניהם הם בהרחבות שונות בכיסויים ביטוחים נוספים. מומלץ לבדוק את הפוליסות הקיימות לראות מהם הכיסויים הביטוחיים הקיימים לבדוק סכומי ביטוח ואפשרות לשידרוג הכיסויים הביטוחיים.

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מיוחד למתן פיצוי כספי - סכום חד פעמי הנקבע ע"י המבוטח בעת הצטרפותו לביטוח בעת גילוי מחלה קשה (כגון סרטן) ולפי רשימת מחלות כמפורט בפוליסה.

ביטוח סיעודי

פיצוי כספי חד פעמי (בביטוח תאונות אישיות) או פיצוי כספי חודשי במקרה והמבוטח הגיע למצב סיעודי המוגדר בפוליסה

יש לשים לב לתקופת הפיצוי החודשי- ישנו זמן הנקוב לתשלום מספר שנים נקובות או כל חיי המבוטח בהיותו סיעודי. ישנו גם זמן ההמתנה עד לקבלת הפיצוי לדוגמא לאחר 45 יום, או חמש שנים וכדו'...

קבל הצעת מחיר

Thanks! Message sent.

Surgeons
bottom of page