top of page

קרן פנסיה

.בחירת קרן פנסיה היא בחירה בהשקעה מהחשובות ביותר שאדם מבצע מדובר בהשקעה חשובה לטווח ארוך של שנים, תוצאות ההשקעה יכולות להשפיע על כל חיי המבוטח ובני משפחתו התלויים בו לאחר יציאתו לפרישה ועד למותו בגיל צעיר ו/או מבוגר מאד. 

 

מדובר בחיסכון לטווח הארוך הכולל בד"כ כיסוי ביטוחי למקרה של אבדן כשר עבודה. ופיצוי לשארים במקרה מוות וזאת עפ"י הפוליסה הנרכשת ותקנון הקרן.

בין הנתונים שיש לשקלל בבואנו לבחור קרן פנסיה הם גודל הקרן, ככל שהיא גדולה יותר זעזועים כלכליים ישפיעו עליה פחות.

הגב הכלכלי של הקרן, הצלחתה על סמך תוצאות העבר בתשוואות, שהשיגה לעמיתיה, יציבותה, מסלולי ההשקה שהיא מציעה, ניסיונה והשירות אשר היא נותנת בעת תביעות ועוד...

קבל הצעת מחיר

Thanks! Message sent.

bottom of page