top of page

קרן פנסיה

.בחירת קרן פנסיה היא בחירה בהשקעה מהחשובות ביותר שאדם מבצע מדובר בהשקעה חשובה לטווח ארוך של שנים, תוצאות ההשקעה יכולות להשפיע על כל חיי המבוטח ובני משפחתו התלויים בו לאחר יציאתו לפרישה ועד למותו בגיל צעיר ו/או מבוגר מאד. 

 

מדובר בחיסכון לטווח הארוך הכולל בד"כ כיסוי ביטוחי למקרה של אבדן כשר עבודה. ופיצוי לשארים במקרה מוות וזאת עפ"י הפוליסה הנרכשת ותקנון הקרן.

בין הנתונים שיש לשקלל בבואנו לבחור קרן פנסיה הם גודל הקרן, ככל שהיא גדולה יותר זעזועים כלכליים ישפיעו עליה פחות.

הגב הכלכלי של הקרן, הצלחתה על סמך תוצאות העבר בתשוואות, שהשיגה לעמיתיה, יציבותה, מסלולי ההשקה שהיא מציעה, ניסיונה והשירות אשר היא נותנת בעת תביעות ועוד...

פוטרת / יצאת לחל"ת ? בדוק בדחיפות את ההסדר הפנסיוני שלך


מבוטחים ועמיתים רבים מזניחים את אחד הנושאים החשובים ביותר לעתידם ועתיד משפחתם ואף  אינם מתייחסים ברצינות למכתבים הודעות ודוחות אשר הם מקבלים מחברות הביטוח ,קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות השונים.


רבים בודקים מחירים לפני שהם רוכשים פריטים בסכומים נמוכים או גבוהים אך אינם מתייחסים ברצינות לצבירות של עשרות ומאות אלפי שקלים שעומדים לזכותם בהסדרים הפנסיוניים השונים ויכולים בטיפול נכון וחכם לחסוך עלויות ולהפיק רווחים טובים בהרבה .


נקודה חשובה מאד בתקופה הזו מתייחסת לכך שקרוב למיליון עובדים איבדו בימים אלו כתוצאה ממגפת הקורונה, את מקום עבודתם או שאולצו לצאת לחל"ת (חופשה ללא תשלום). 
עובדים אלו עלולים לאבד גם ההסדרים הפנסיונים שלהם מסוג ביטוחי מנהלים / קרנות פנסיה וכדו' ואת הכיסויים הביטוחיים הקיימים להם במקרה של מחלה או תאונה, כיסויים שונים כגון אבדן כשר עבודה , ביטוח חיים למקרה מוות וכיסוי לשארים וזאת בשל העובדה שיש הפסקת תשלום אשר בסופו של דבר גורמת לביטול ההסדר הפנסיוני ולביטול זכויות רבות.


במקרה כזה לא די בזה שאין להם הכנסה ויש להם מחלה או אירוע תאונתי אשר אינו מאפשר להם לעבוד הרי שגם לא יוכלו לתבוע פיצוי או תמיכה וזאת למרות שיכול להיות שהם שילמו שנים רבות לביטוחים מסוג זה.


אנו ממליצים לכל אחד ואחת ובכל מקרה עם ובלי קשר למצבו הנוכחי לבדוק עוד היום את מצבו הביטוחי והסדריו הפנסיונים לפנות אלינו או לסוכן הביטוח מטעמו ובכל מקרה אנו מברכים לבריאות טובה וחיים ארוכים וטובים.

116345036_2807068249572192_3212021222807
bottom of page